Σωματεία / Mέλη

ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΑΚΟΜΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ