ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CHEERLEADING

ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ

ΗΦΑΙΣΤΟΥ 4, ΒΑΡΗ 16672
2108979685

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΗΦΑΙΣΤΟΥ 4 , ΒΑΡΗ 16672

Ωράριο παραλαβής 09.00 – 13.00 από Δευτέρα έως Παρασκευή

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Τράπεζα Πειραιώς
GR1601715780006578141679302
PIRBGRAA

Δικαιούχος:
Ελληνική Ομοσπονδία Τσιρλίντινγκ
Hellenic Cheerleading Federation

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Ευαγγελία Κρητικού
Κιν: 6937265306
info@helleniccheerleadingfederation.gr

Γραμματειακή υποστήριξη

Κατερίνα Σταματιάδου
2108979685

office@helleniccheerleadingfederation.gr

Υπεύθυνη ανανέωσης & έκδοσης δελτίων

Πέλλη Φωστιέρη Κιν: 6944547894 pellyfostieri@helleniccheerleadingfederation.gr