Σχολή Προπονητών

EOT AOX

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ​

ανακοίνωση καινούριας σχολής
για το έτος 2024

ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
Γ' ΕΠΙΠΕΔΟΥ​

ανακοίνωση καινούριας σχολής
για το έτος 2024