ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ “Η ΑΡΙΑΔΝΗ” (ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Φ.Ο.Η. “Η ΑΡΙΑΔΝΗ)

Αναγνώρισμένα Σωματεία-Μέλη απο τη ΓΓΑ

Διεύθυνση

Αρχ. Ευγενίου 11, 71409 Ηράκλειο

Επικοινωνία

2810236190

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp