ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΑΠΟΣΠΕΡΙΔΕΣ

Επικοινωνία

210-9353183
aposperidescheerleading@hotmail.com

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Πέλλη Μπελμέμη-Φωστιέρη
6944547894
pellyfostieri@hotmail.com

Διεύθυνση

Αιγαίου 77, Νέα Σμύρνη