Έκδοση Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας

EOT AOX

Το δελτίο αθλητικής ιδιότητας και η κάρτα υγείας ισχύουν από την έκδοσή τους μέχρι τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου και παρέχουν το δικαίωμα συμμετοχής του αθλητή σε αγώνες. Μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου στις 31/08 και με την έναρξη της θερινής μεταγραφικής περιόδου (01/09-30/10), ο αθλητής έχει δικαίωμα να μεταγραφεί ελεύθερα με την ανανέωση του δελτίου αθλητικής ιδιότητάς του σε οποιοδήποτε σωματείο επιθυμεί. Αν μέχρι τις 30/10 ο αθλητής δεν έχει μεταγραφεί σε άλλο σωματείο, παραμένει στη δύναμη του αθλητικού σωματείου που ανήκε την 31/08.
(Κανονισμός Εγγραφών-Μεταγραφών ΕΟΤ-ΑΟΧ Άρθρο 2, παρ.8)

Το κάθε σωματείο-μέλος οφείλει να ανανεώσει τα αντίστοιχα δελτία αθλητών μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, διαφορετικά ο αθλητής δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στις διοργανώσεις της Ομοσπονδίας
(Κύπελλο Ελλάδας, Προκριματικοί Αγώνες, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα).

Έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας

Για την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας απαιτούνται τα παρακάτω:

  1. Αίτηση για έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας

2. Πιστοποιητικό γεννήσεως ή φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου

3. Μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου (σε ηλεκτρονική μορφή). Παρακαλούμε να αποφεύγονται φωτογραφίες από διακοπές ή άλλες προσωπικές στιγμές όπου δεν φαίνονται καθαρά τα χαρακτηριστικά του προσώπου του αθλητή.

4. Παράβολο έκδοσης νέων δελτίων 20,00€ ανά δελτίο. Η κατάθεση γίνεται από το αθλητικό σωματείο στον τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας.

Όλα τα παραπάνω, συμπληρώνονται από το γονέα ή τον ενήλικο αθλητή, ελέγχονται από το σωματείο στο οποίο γίνεται η αίτηση και υπογράφονται αντίστοιχα όπως ζητείται στα δελτία. 

Στη συνέχεια αναρτώνται (οι αιτήσεις) σε ηλεκτρονική μορφή (PDF) από το σωματείο στην πλατφόρμα των αθλητών της Ομοσπονδίας με αντίστοιχο αίτημα (έκδοση δελτίου) και στη συνέχεια το σωματείο αποστέλλει στο eotaox@gmail.com:

  1.  διαβιβαστικό έγγραφο

 2. φωτογραφίες αθλητών σε ηλεκτρονική μορφή (όνομα αρχείου, το όνομα του αθλητή)

3. καθώς και το αποδεικτικό της κατάθεσης των χρημάτων

Χωρίς τις ανωτέρω υπογραφές ΔΕΝ εκδίδονται δελτία και οι αιτήσεις επιστρέφονται στα σωματεία προς συμπλήρωση των υπογραφών. Χωρίς πληρωμή του παραβόλου ΔΕΝ εκδίδονται δελτία, και οι αθλητές δεν συμμετέχουν σε αγώνες, καθώς οι αιτήσεις παραμένουν ανεπεξέργαστες μέχρι να αποσταλεί η κατάθεση του παραβόλου.

Τα καινούργια δελτία εκδίδονται όλο τον χρόνο, μέχρι και 20 ημέρες πριν από κάθε αγώνα

Aνανέωση δελτίου αθλητικής ιδιότητας

Για την ανανέωση δελτίου αθλητικής ιδιότητας απαιτούνται τα παρακάτω:

  1. Αίτηση για ανανέωση δελτίου αθλητικής ιδιότητας

2. Παράβολο 15,00€ ανά δελτίο, στον τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας. Η κατάθεση γίνεται από το αθλητικό σωματείο στον τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας.

Το σωματείο στέλνει στο email eotaox@gmail.com:

  1. διαβιβαστικό έγγραφο με τους αθλητές που έχουν δελτίο και θέλουν ανανέωση

2. το αποδεικτικό της κατάθεσης των χρημάτων στον λογαριασμό της Ομοσπονδίας

Τα παραπάνω (1 και 2)
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί απο 1 Σεπτεμβριου έως τις 31 Δεκεμβρίου στην έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.