ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ – ΓΥΜΝΑΘΛΟΣ

Αναγνώρισμένα Σωματεία-Μέλη απο τη ΓΓΑ

Διεύθυνση

ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ, 16341
(Α’ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ)

Επικοινωνία

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp