ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ – ΓΥΜΝΑΘΛΟΣ

Επικοινωνία

Διεύθυνση

ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ, 16341
(Α’ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ)