Κανονισμοί

ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Οι κριτές των αγώνων είναι πιστοποιημένοι κριτές από την Παγκόσμια & Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία.


ICU 2020


ECU Rulebook 2020

ECU Competition Rulebook 2020 (clean version)
ECU Competition Rulebook 2020 (marked changes)


ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ – ΠΟΙΝΕΣ