Κανονισμοί

ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Οι κριτές των αγώνων είναι πιστοποιημένοι κριτές από την Παγκόσμια Ομοσπονδία.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ECU Rulebook 2022

ECU Competition Rulebook 2022


Score Sheets

All Girl Cheer | Coed Cheer | Stunt | Doubles | Performance Team | | Safety & Violations