Κανονισμοί

ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Οι κριτές των αγώνων είναι πιστοποιημένοι κριτές από την Παγκόσμια Ομοσπονδία.


ICU 2020


ECU Rulebook 2020

ECU Competition Rulebook 2020 (clean version)
ECU Competition Rulebook 2020 (marked changes)


ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ – ΠΟΙΝΕΣ