Ο αρχηγός και ο προπονητής της κάθε ομάδας είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη των αθλητών,
των προπονητών, των γονέων και γενικά όλων των ατόμων που συνδέονται με την ομάδα, ώστε να
συμπεριφέρονται ευπρεπώς σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.
Σοβαρές περιπτώσεις μη φίλαθλου πνεύματος μπορούν να φέρουν αποκλεισμό της ομάδας ή ακόμη και του συλλόγου