Κανονισμοί

EOT AOX

ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Οι κριτές των αγώνων είναι πιστοποιημένοι κριτές από την Παγκόσμια Ομοσπονδία.