ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Επικοινωνία

Υπεύθυνη αθλήματος:
Έφη Μάρκου 6975939512

http://www.gs-aiolos.gr/

Facebook

Διεύθυνση

Κλειστό Γυμναστήριο
Δημήτριος Τόφαλος,
Πάτρα