6ο Πανελλήνιο

Πρωτάθλημα

CHEERLEADING

24-26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 – ΑΘΗΝΑ

CHEER & DANCE

INTERNATIONAL OPEN

24-26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 – ΑΘΗΝΑ

ICU EUROPEAN

CHEERLEADING

CHAMPIONSHIPS

1-3 July 2022 – Athens, Greece

Heraklion
2022 FISU University
World Cup Cheerleading

4 - 6 November 2022

Αναπαραγωγή Βίντεο
Αναπαραγωγή Βίντεο