Στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Cheerleading το 2022!

Στην Ελλάδα το Παγκόσμιο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Cheerleading το 2022!