ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

Μη Αναγνώρισμένα Σωματεία-Μέλη απο τη ΓΓΑ

Διεύθυνση

Ολυμπιακών αγώνων 2004, 19014
Καπανδρίτι Αττικής

Επικοινωνία

Υπεύθυνη επικοινωνίας:
Κουντούρη Ιωάννα – Γαρυφαλίνα
Τηλ. Επικοινωνίας: 6837442415

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp