Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος Μιχαήλ Φουντεδάκης του Ιωάννη
Αντιπρόεδρος Αννα Αποστολοπούλου του Διονυσίου
Γενική Γραμματέας Ευαγγελία Κρητικού του Σταύρου
Ταμίας Πελαγία Μπελμέμη του Στεφάνου
Μέλος Ιωάννης Ζουμπούλης του Κωνσταντίνου
Μέλος Βάια Παντζάρη του Κωνσταντίνου
Μέλος Κωσταντίνος Ανδριόπουλος του Γεωργίου

 

Ορισμός επιπρόσθετων αρμοδιοτήτων μελών Δ.Σ.

Στα μέλη του Δ.Σ. απεδόθησαν οι παρακάτω συγκεκριμένες αρμοδιότητες:

Υπεύθυνος ΧΟΡΗΓΙΩΝ και ανάπτυξης ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μιχαήλ Φουντεδάκης του Ιωάννη
Υπεύθυνος ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ Αννα Αποστολοπούλου του Διονυσίου
Υπεύθυνος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ιωάννης Ζουμπούλης του Κωνσταντίνου
Υπεύθυνη ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ευαγγελία Κρητικού του Σταύρου
Υπεύθυνη μητρώου μελών Πελαγία Μπελμέμη του Στεφάνου

Επιτροπές

Υπεύθυνη ανάπτυξης Φοιτητικού και Σχολικού Αθλητισμού Αικατερίνη Κιζίρογλου του Νικολάου
Υπεύθυνος Τοπικών Επιτροπών Ευαγγελία Κρητικού του Σταύρου
Υπεύθυνος Κριτών Δημήτρης Αγάθος του Νικολάου
Υπεύθυνος Εθελοντισμού Πελαγία Μπελμέμη Φωστιέρη του Στεφάνου

Κεντρική Επιτροπή Κριτών

Δημήτρης Αγάθος, πρόεδρος

Αθηνά Κονταξάκη, γραμματέας

Αλκιβιάδης Βοτζάκης, μέλος