Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  1. Πρόεδρος – Μιχαήλ Φουντεδάκης
  2. Αντιπρόεδρος – Σούλιος Σταύρος
  3. Γενική Γραμματέας – Κρητικού Ευαγγελία
  4. Ταμίας – Αγάθος Δημήτριος
  5. Μέλος – Αθανασιάδης Κωνσταντίνος
  6. Μέλος – Τουλουμενίδου Ελένη
  7. Μέλος – Ανδριόπουλος Κωνσταντίνος
  8. Αθλήτρια – Αγάθου Καλλιρρόη

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1.ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
2.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
3.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
4.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
5.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ & ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
6.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ
7.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ
8.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
9.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΤΩΝ
10.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
11.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ
12.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ Ε.Π.ΑΘΛ.Α.
13.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
14.ΕΠΙΤΡΟΠΗ BREAK DANCE
15.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΨΗΛΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
16.ΕΠΙΤΡΟΠΗ CHEER FOR FUN
17.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ
18.ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2022-2023
19.ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2022
20.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ
21.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
22.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
23.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
24.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
25.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΕΑ
26.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
27.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
28.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
29.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΙΓΙΔΑΣ
30.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ
31.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΓΓΑ
32.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
33.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
34.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ SOCIAL MEDIA ΚΑΙ CHEERLEADING TV
35.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ
36.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ – WADA
37.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΕΥΣΒΕΥΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ