Διοικητικό Συμβούλιο

EOT AOX

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Πρόεδρος – Μιχαήλ Φουντεδάκης
 2. Αντιπρόεδρος – Σούλιος Σταύρος
 3. Γενική Γραμματέας – Κρητικού Ευαγγελία
 4. Α’ Ειδικός Γραμματέας – Αθανασιάδης Κωνσταντίνος
 5. Β’ Ειδική Γραμματέας – Τουλουμενίδου Ελένη
 6. Ταμίας – Αγάθος Δημήτριος
 7. Μέλος – Ανδριόπουλος Κωνσταντίνος
 8. Αθλήτρια – Αγάθου Καλλιρρόη
 9. Προπονήτρια – Ευαγγελία Τσιακτάνη

Υπεύθυνη Jump Rope:
Τουλουμενίδου Ελένη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

 1. Φουντεδάκης Μιχαήλ
 2. Κρητικού Ευαγγελία
 3. Σούλιος Σταύρος
 4. Αθανασιάδης Κων/νος
 5. Αποστολοπούλου Άννα
 6. Μελαμπιανάκη Χριστίνα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 1. Φουντεδάκης Μιχαήλ
 2. Κρητικού Ευαγγελία
 3. Σούλιος Σταύρος
 4. Αθανασιάδης Κων/νος
 5. Ανδριόπουλος Κων/νος
 6. Τουλουμενίδου Ελένη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

 1. Φουντεδάκης Μιχαήλ, Πρόεδρος
 2. Αγάθος Δημήτριος, Γραμματέας
 3. Γρηγορίου Νικόλαος, Φίλαθλο Μέλος

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Σούλιος Σταύρος, Πρόεδρος
 2. Τουλουμενίδου Ελένη, Γραμματέας
 3. Γρηγορίου Νικόλαος, Φίλαθλο Μέλος

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

 1. Κρητικού Ευαγγελία
 2. Βοτζάκη Σεραΐνα
 3. Τσαπατσάρη Μαρία