Διοικητικό Συμβούλιο

EOT AOX

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Πρόεδρος – Μιχαήλ Φουντεδάκης
 2. Αντιπρόεδρος – Σούλιος Σταύρος
 3. Γενική Γραμματέας – Κρητικού Ευαγγελία
 4. Α’ Ειδικός Γραμματέας – Αθανασιάδης Κωνσταντίνος
 5. Β’ Ειδική Γραμματέας – Τουλουμενίδου Ελένη
 6. Ταμίας – Αγάθος Δημήτριος
 7. Μέλος – Ανδριόπουλος Κωνσταντίνος
 8. Αθλήτρια – Αγάθου Καλλιρρόη

Υπεύθυνος Breaking:
Αθανασιάδης Κωνσταντίνος

Υπεύθυνη Rope Skipping:
Τουλουμενίδου Ελένη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

 1. Φουντεδάκης Μιχαήλ
 2. Κρητικού Ευαγγελία
 3. Σούλιος Σταύρος
 4. Αθανασιάδης Κων/νος
 5. Αποστολοπούλου Άννα
 6. Μελαμπιανάκη Χριστίνα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 1. Φουντεδάκης Μιχαήλ
 2. Κρητικού Ευαγγελία
 3. Σούλιος Σταύρος
 4. Αθανασιάδης Κων/νος
 5. Ανδριόπουλος Κων/νος
 6. Τουλουμενίδου Ελένη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

 1. Φουντεδάκης Μιχαήλ, Πρόεδρος
 2. Αγάθος Δημήτριος, Γραμματέας
 3. Γρηγορίου Νικόλαος, Φίλαθλο Μέλος