ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Μη Αναγνώρισμένα Σωματεία-Μέλη απο τη ΓΓΑ

Διεύθυνση

Αντίπαρος

Επικοινωνία

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ)

Τηλ επικοινωνίας 6936578910
vf.antiparos@gmail.com

Facebook

Υπεύθυνη αθλήματος
ΑΛΚΙΝΟΗ ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΥ
(ΤΗΛ: 6972838439)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp