5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CHEERLEADING – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ – JUNIOR

Φ21  JUNIOR  CHEER HIP HOP  ΑΠΟΣΠΕΡΙΔΕΣ
Φ21 JUNIOR CHEER HIP HOP ΑΠΟΣΠΕΡΙΔΕΣ
Φ32 Α  JUNIOR - CHEER HIP HOP - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΙ - ΣΕΙΡΑ Α
Φ32 Α JUNIOR - CHEER HIP HOP - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΙ - ΣΕΙΡΑ Α
Φ32 Β  JUNIOR - CHEER HIP HOP - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΙ - ΣΕΙΡΑ Β
Φ32 Β JUNIOR - CHEER HIP HOP - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΙ - ΣΕΙΡΑ Β
Φ46 Α  JUNIOR  CHEER HIP HOP  ΧΟΡΟΚΙΝΗΣΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ  ΣΕΙΡΑ Α
Φ46 Α JUNIOR CHEER HIP HOP ΧΟΡΟΚΙΝΗΣΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΣΕΙΡΑ Α
Φ46 Β JUNIOR  CHEER HIP HOP  ΧΟΡΟΚΙΝΗΣΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ  ΣΕΙΡΑ Β
Φ46 Β JUNIOR CHEER HIP HOP ΧΟΡΟΚΙΝΗΣΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΣΕΙΡΑ Β
Φ69 Α  JUNIOR CHEER HIP HOP ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΣΕΙΡΑ Α
Φ69 Α JUNIOR CHEER HIP HOP ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΣΕΙΡΑ Α
Φ69 Β  JUNIOR CHEER HIP HOP ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΣΕΙΡΑ Β
Φ69 Β JUNIOR CHEER HIP HOP ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΣΕΙΡΑ Β
Φ69 Γ  JUNIOR  CHEER HIP HOP  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ  ΣΕΙΡΑ Γ
Φ69 Γ JUNIOR CHEER HIP HOP ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΣΕΙΡΑ Γ
Φ1 Α  JUNIOR  CHEER HIP HOP ΥΑΔΕΣ  ΣΕΙΡΑ Α
Φ1 Α JUNIOR CHEER HIP HOP ΥΑΔΕΣ ΣΕΙΡΑ Α
Φ1 Β  JUNIOR  CHEER HIP HOP ΥΑΔΕΣ  ΣΕΙΡΑ B
Φ1 Β JUNIOR CHEER HIP HOP ΥΑΔΕΣ ΣΕΙΡΑ B
Φ73 Α  JUNIOR  CHEER HIP HOP  ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΣΕΙΡΑ Α
Φ73 Α JUNIOR CHEER HIP HOP ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΣΕΙΡΑ Α
Φ73 Β  JUNIOR  CHEER HIP HOP  ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΣΕΙΡΑ Β
Φ73 Β JUNIOR CHEER HIP HOP ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΣΕΙΡΑ Β
Φ95  JUNIOR  CHEER HIP HOP  ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ L2
Φ95 JUNIOR CHEER HIP HOP ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ L2