«Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 31 («Προπονητής – Εξουσιοδοτικές διατάξεις») και 31Α («Επίπεδα προπονητών – Εξουσιοδοτική διάταξη»)

Εγκύκλιοι Προπονητών
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp