ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Διεύθυνση

Κλειστό Γυμναστήριο
Δημήτριος Τόφαλος,
Πάτρα