Δανεισμοί – Μεταγραφές

EOT AOX

Αποστολή των παρακάτω εγγράφων στο eotaox@gmail.com

Δανεισμοί

Για να πραγματοποιήσετε δανεισμό αθλητών παρακαλούμε να κατεβάσετε τα παρακάτω έγγραφα:

Μεταγραφές

Για να πραγματοποιήσετε δανεισμό αθλητών παρακαλούμε να κατεβάσετε τα παρακάτω έγγραφα:

Περίοδοι μεταγραφών
01 Οκτωβρίου – 30 Οκτωβρίου
01 Απριλίου – 30 Απριλίου